Makói Zsidóság

Makói zsinagógák és temetők

A makói zsidóság nagyban hozzájárult a város polgárosodásához, gazdasági és társadalmi életének fejlődéséhez. A lakosság 4-7 százalákát adó zsidóság gazdag szellemi és tárgyi örökségéből a zsinagógákat és a temetőket mutatjuk be. 


A zsidó hitközség 250 éves története során négy zsiangógát/imaházat építtetett, ezek közül sajnos csupán az ortodox zsinagóga maradt meg. 


A makói volt az Alföld első és legősibb zsidó közössége, amely a város területén és azon kívül négy temetőben temetkezett. Különlegesek az ótemető mészkőből készült ősi sírkövei, valamint a szent igazként (cadik) tisztelt ősök oheljei, amelyek a Makóról elszármazott ortodox hívek zarándoklataik alkalmával rendszeresen felkeresnek.